17 Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới mới nhất

Tiếng Việt lớp 4 Tuần 31: Khám phá thế giới

Tập đọc: Ăng-co Vát


Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói


Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu


Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 31


Tập đọc: Con chuồn chuồn nước


Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật


Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu


Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Xem thêm