19 Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai mới nhất

Tập đọc: Lớp học trên đường


Chính tả: Sang năm con lên bảy


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận


Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34


Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em


Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh


Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)


Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Xem thêm