21 Trả lời câu hỏi bài có phải tất cả thực vật đều có hoa? mới nhất

Mục lục

Trả lời câu hỏi bài có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Bài 1: (trang 15 SGK Sinh 6)

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  • Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.
  • Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt.

Bài 2: (trang 15 SGK Sinh 6)

Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Những cây có hoa là: lúa, ngô, cam, bưởi, mít, táo, thầu dầu, hướng dương…

Những cây không có hoa là: cây bèo hoa dâu, cây kim giao, cây thông, cây rêu…

Bài 3: (trang 15 SGK Sinh 6)

Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ví dụ về 5 cây lương thực là: lúa, ngô, khoai tây, kê, sắn. Những cây lương thực thường là cây một năm.

Xem thêm