21 Trả lời câu hỏi bài kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng mới nhất

Mục lục

Trả lời câu hỏi bài kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 1: Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Em hãy nêu các bước sử dụng kính hiển vi.

Hướng dẫn trả lời:

Các bước sử dụng kính hiển vi:

  • Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
  • Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.

Sử dụng ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật mẫu:

  • Mắt nhìn vào vật kính từ một phía của kính hiển vi, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.
  • Mắt nhìn vào thị kính, tay phải vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.
  • Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để quan sát rõ vật mẫu.

Bài 2. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

Lời giải:

-Sự giống nhau: tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín đều có các thành phần: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, không bào và nhân.

-Sự khác nhau:

Tế bào biểu bì vảy hành

Tế bào thịt quả cà chua chín

– Hình nhiều cạnh.

– Kích thước nhỏ, chiều dài lớn hơn chiều rộng.

– Các tế bào không tách rời nhau, những tế bào cạnh nhau được thông với nhau nhờ sợi liên bào

– Hình trứng hoặc hình cầu.

– Kích thước lớn, chiều dài và chiều rộng tương đương nhau.

– Các tế bào tách rời nhau.

 Bài 3. Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Chức năng của các thành phần đó là gì?

Hướng dẫn trả lời:

Tế bào thực vật gồm những bộ phận: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân. Ngoài ra tế bào còn có không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá)…

Chức năng của các thành phần trên là:

bài tập sinh học lớp 6

Bài 4. Quan sát: Sơ đồ “Sự lớn lên của tế bào” và trả lời các câu hỏi sau:

– Tế bào lớn lên như thế nào?

– Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

– Tế bào lớn lên có tác dụng gì đối với cây?

Hướng dẫn trả lời:

Tế bào non có kích thước nhỏ, sau đó to dần lên đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành. Quá trình lớn lên của tế bào diễn ra như sau:

  • Sự lớn lên của vách tế bào, màng nguyên sinh, chất tế bào.
  • Không bào: tế bào non thì không bào nhỏ, nhiều; tế bào trưởng thành có không bào lớn chứa đầy dịch tế bào.

Tế bào lớn lên được là nhờ quá trình trao đổi chất.

Tế bào lớn lên có tác dụng làm cho cơ thể thực vật lớn lên

Xem thêm