21 Trả lời câu hỏi bài nhiệm vụ của sinh học mới nhất

Mục lục

Trả lời câu hỏi bài nhiệm vụ của sinh học

                   I. Lý thuyết

1. Sinh vật trong tự nhiên

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Kích thước (to, trung bình, nhỏ)

Có khả năng di chuyển

Có ích hay có hại cho con người

1

Cây mít

Ở cạn

Trung bình

Không

Có ích

2

Con voi

Ở cạn

To

Có ích

3

Con giun đất

Đất ẩm

Nhỏ

Có ích

4

Con cá chép

Nước ngọt

Trung bình

Có ích

5

Cây bèo tây

Trên mặt nước

Nhỏ

Không

Có ích

6

Con ruồi

Nơi bẩn

Nhỏ

Có hại

7

Cây nấm rơm

Rơm mục, ẩm

Nhỏ

Không

Có ích

–         Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú.

–         Chúng sống ở nhiều nơi (trên cạn, dưới nước, trên cây …), có mỗi quan hệ mật thiết với nhau (ví dụ: giun cung cấp nguồn thức ăn cho cá, gà …) và với đời sống con người (cá, nấm rơm, mít cung cấp nguồn thực phẩm cho con người …).

https://hoc24.vn/images/summary/3_106.png

https://hoc24.vn/images/summary/4_76.png

    2.  Các nhóm sinh vật

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng. Chúng được chia thành các nhóm rất lớn, có những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, hoạt động sống … khác nhau. Gồm: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật …

 https://hoc24.vn/images/summary/4_77.png

     3. Nhiệm vụ của sinh học

–         Các sinh vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

–         Có những sinh vật có lợi: cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm (cá, nấm rơm …), và nhiều loại sản phẩm khác cho con người.

–         Có những loài sinh vật có hại: ruồi, muỗi truyền bênh, sâu bọ, nấm phá hoại cây cối mùa màng …

→→ Nhiệm vụ sinh học nói chung:

https://hoc24.vn/images/summary/4_78.png

→→Sử dụng, khai thác hợp lí, bảo vệ và phát triển chúng phục vụ con người 

                  II. Hướng dẫn trả lời bài tập sách giáo khoa

Câu 1: Kể tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và cơ thể người.

Hướng dẫn trả lời:

–         Một số sinh vật sống trên cạn như: cây mít, con voi, con gà, con mèo …

–         Một số sinh vật sống dưới nước như: con cá chép, cây bèo tây, cây rong biển …

–         Một số sinh vật sống ở cơ thế người: con chấy, con giun đũa …

Câu 2: Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?

Hướng dẫn trả lời:

Nhiệm vụ của Thực vật học là:

–         Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật.

–         Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau

–         Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người. Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.

Như vậy, nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học

Câu 3: Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho con người theo bảng dưới đây:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

       

2

       

3

       

       

        Hướng dẫn trả lời:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Công dụng

Tác hại

1

Con trâu

Trên cạn

Lấy sức kéo

 

2

Con cá chép

Dưới nước

Làm thực phẩm

 

3

Cây xoài

Trên đất

Cây ăn quả

 

4

Con muỗi

Nơi ẩm thấp, ướt

 

Truyền bênh: sốt xuất huyết …

5

Cây lá han

Trên đất

 

Lá có chất gây ngứa cho người và động vật

6

Con đỉa

Dưới nước

 

Hút máu người và động vật

III.  Một số câu hỏi ôn tập

Câu 1: Kể tên một số loài nấm có lợi và có hại.

Câu 2: Nêu vai trò của đa dạng sinh vật đối với con người và vật nuôi.

 

Xem thêm