Business is booming.

Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 3): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Lời giải:

giai toan lop 3 bai tim mot trong cac phan bang nhau cua mot so 1 - Giải Toán lớp 3 bài Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 3): Một của hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi của hàng đó đãn bán mấy mét vải xanh?

Lời giải:

Số mét vải xanh của hàng đã bán là:

40: 5 = 8 (m)

Đáp số: 8m vải xanh


Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

Comments are closed.