Business is booming.

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =

700 – 300 =

700 – 400 =

b) 500 + 40 =

540 – 40 =

540 – 500=

c) 100 + 20 + 4=

300 + 60 + 7=

800 + 10 + 5 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 400 + 300 = 700

700 – 300 = 400

700 – 400 = 300

b) 500 + 40 = 540

540 – 40 = 500

540 – 500= 40

c) 100 + 20 + 4=124

300 + 60 + 7=367

800 + 10 + 5 =815

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 – 511; 418 + 201; 395 – 44

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)giai toan lop 3 bai cong tru cac so co ba chu so khong nho 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 3): Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 hoc sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

giai toan lop 3 bai cong tru cac so co ba chu so khong nho 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Lời giải:

Số học sinh khối lớp Hai là:

245 – 32 = 213 (học sinh)

Đáp số: 213 học sinh

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 3): Giá tiền một phong vì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

Lời giải:

Giá tiền một tem thư là:

200 (đồng) + 600 (đồng) = 800 (đồng)

Vậy giá tiền một tem thư là 800 đồng.

Bài 5 (trang 4 SGK Toán 3): Với ba số 315; 40; 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng

Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ Học thầy không tày học bạn

Lời giải:

Có thể lập các phép tính như sau:

315 + 40 = 355

355 – 40 = 315

40 + 315 = 355

355 – 315 = 40


Comments are closed.